Saahore Saaho lyrics – Kurukshetra

  Saahore Saaho lyrics -Kurukshetra – Vijay Prakash Lyrics Singer Vijay Prakash Music V Harikrishna Saahore saahoAajanubaahoRaajadi rajaSuyodhanaSuyodhana GaandhariyaGharbada gadhadaraDrutharasthraMahasutha mahivara Shatha sodhara agrajaSharaveera kauravaKaurava Saahore saaho(saaho)Aajanubaaho(aajanubaaho)Raajadi raja(raajadi raja)Suyodhana(suyodhana)Suyodhana(suyodhana) Hasthinapura saarvaboumaKauravadhipathi suyodhana Gajashobitha garvamandithaAbbarisutha bandha nodaiGhanagharjitha rana ranjithaHurimiseya thimiru nodai Hey srimad gurukulaChandrashekaraHey sarvam karathalaSwayam srikara GaandhariyaGharbada gadhadaraDrutharasthraMahasutha mahivara Shatha sodhara agrajaSharaveera kauravaKaurava Saahore saaho(saaho)Aajanubaaho(aajanubaaho)Raajadi …

Saahore Saaho lyrics – Kurukshetra Read More »